• الموقع : موقع سماحة الشيخ محسن آل عصفور .
        • القسم الرئيسي : تاريخچه خاندان آل عصفور .
              • القسم الفرعي : علما و مشايخ آل عصفور .
                    • الموضوع : علما و مشايخ آل عصفور به قلم مرحوم حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد محمد حسن نبوي: .

علما و مشايخ آل عصفور به قلم مرحوم حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد محمد حسن نبوي:

آل عصفور طايفه اي هستند كه نخست در بحرين مي زيسته اند و بعد به بوشهر و بعضي نواحي فارس مهاجرت كرده اند. اصل اينان از قبيله عقيل بن كعب بن ربيعة بن عمربن صعصعه است. مجنون عامري شاعر مشهور عرب و عاشق معروف جهان از اين قبيله مي باشد. ابتدا بر بحرين حكومت مي كرده اند كه پس از دست يافتن بني ثعلب بر بحرين، به عراق مي روند و زمام امور كوفه و نواحي آن را قيادت مي كنند. و تا دير زماني هم فرمانرواي موصل مي شوند و چون سلاجقه، موصل را به تصرف خود در مي آورند به بحرين باز مي گردند و به سال 651 قمري، بحرين را باز پس مي گيرند و مركز خود را الاحساء قرار مي دهند.

از زمان محدث جليل و فقيه و مفسر عاليقدر شيخ فخرايي صاحب حدايق و پيش از او تا اين زمان علما و دانشمندان بزرگ و مصنفين و مؤلفين ارزنده اي از ميان آنان برخاسته و در راه نشر معالم اسلامي خدمات شاياني انجام داده اند. شايد بدون مبالغه بتوان ادعا كرد كه كمتر خانواده اي بعد از سلسله شريف سادات در عالم تشيع توفيق عرضه ي اين همه ستارگان فروزان به آسمان دانش و معارف اسلامي حاصل كرده باشد.


  • المصدر : http://www.al-asfoor.org/edara/subject.php?id=7&tab=8
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2007 / 10 / 01
  • تاريخ الطباعة : 2020 / 02 / 23