• الموقع : موقع سماحة الشيخ محسن آل عصفور .
        • القسم الرئيسي : خاندان آل عصفور در ايران .
              • القسم الفرعي : در بوشهر (جديد) .
                    • الموضوع : زيارت امامزاده عبدالمهيمن بوشهر .

زيارت امامزاده عبدالمهيمن بوشهر

زيارت امامزاده عبدالمهيمن بوشهر

عصر پنجشنبه 24/خرداد/1387 آقايان حجة الاسلام شيخ محسن آل عصفور و دکتر شهريار عصفوری جهت قرائت فاتحه بر مزار آقايان شيخ محمد آل عصفور (امام جمعه بوشهر), شيخ محمد علی آل عصفور (امام جمعه بوشهر, پسر عمو و داماد شيخ محمد امام جمعه بوشهر) و ابراهيم آل عصفور (فرزند شيخ محمد امام جمعه بوشهر و جد دکتر شهريار) و تنی چند از ديگر اقوام در امامزاده عبدالمهيمن بوشهر حضور به هم رساندند.

آقايان دکتر شهريار عصفوری و حجه الاسلام شيخ محسن آل عصفور در جوار بقعة متبرک امامزاده عبدالمهيمن.

 

نکته جالب توجه اين است که شجره نامه امامزاده عبدالمهيمن توسط دانشمند بزرگ جناب شيخ محمدعلی آل عصفور (امام جمعه بوشهر) که دارای آثار علمی بسياری است, استخراج و در معرض ديد عموم قرار گرفته است.


  • المصدر : http://www.al-asfoor.org/edara/subject.php?id=46&tab=8
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2008 / 11 / 14
  • تاريخ الطباعة : 2020 / 07 / 13